Chociaż w RFN działa ponad 13 000 stacjonarnych placówek opieki dziennej i całodobowej, to ze względu na szybki proces starzenia się społeczeństwa
niemieckiego i pogłębiający się brak fachowego personelu wiele placówek odmawia przyjmowania nowych pensjonariuszy lub jest zmuszona ograniczyć zakres należytej opieki. Jak przewidują znawcy tematu ten proces będzie ulegał w następnych latach przyśpieszeniu.

Mając to na uwadze stworzyliśmy we współpracy z pracowniami architektonicznymi z terenu Dolnego i Górnego Śląska zespół twórców, zdolnych zaprojektować i nadzorować budowę Domów Seniora dla pensjonariuszy zagranicznych a przede wszystkim z Niemiec.

Dysponujemy kilkoma działkami w bardzo atrakcyjnych miejscowościach turystycznych i  uzdrowiskowych jak np. w Polanicy Zdroju, bądź położonych
tuż przy granicy polsko – niemieckiej.

Inwestorom proponujemy :

1. Wykonanie projektu.

2. Pomoc w załatwieniu spraw administracyjnych, w tym ulg i dopłat, wynikających z Programu Operacyjnego danego województwa jak i Programów Unii Europejskiej.

3. Budowę budynków.

4.  Zapełnienie gotowego obiektu zagranicznymi pensjonariuszami.