Opis projektu

Działalność w sferze gospodarki

Doradztwo ekonomiczno – prawne dla firm polskich na terenie Niemiec i dla firm niemieckich w Polsce.

Organizacja i koordynacja

Organizacja szkoleń, konferencji i wyjazdowych posiedzeń dla przedsiębiorców polskich i niemieckich.

Działalność reklamowa i PR

Przygotowanie merytoryczne i prowadzenie kampanii reklamowych na terenie Niemiec i w Polsce.